Languages

  • Chinese, Simplified 
  • English 
  • Vietnamese 

 
 

Cây Giống

buoidaxanh1.jpg


 

* Giống Bưởi 5Roi
* Giống Sầu Riêng
* Giống Chanh Không Hạt
* Giống Măng Cụt

 


 

* Giống Ổi Không Hạt

 

 

 

  • * Trái to, dạng quả thuôn dài, không hạt, da láng, thịt quả màu trắng ngà, dòn, vị chua ngọt. Trọng lượng trái trung bình 500gr/ trái.

  • * Giống trồng được trong chậu.